top of page

De kwaliteit van mij als docent

Ingezet op de bekwaamheidseisen uit de wet Beroepen in het Onderwijs (BIO)

  • Vakinhoudelijke bekwaamheid

  • Vakdidactische bekwaamheid

  • Pedagogische bekwaamheid

Anker 2

Feedback

Hier zijn een aantal uitspraken van collega's die ze op mijn feedback-formulier hebben vermeld

“Zeer prettige collega om mee te werken. Zeer betrokken bij leerlingen en communiceert prettig met hun maar ook met collega's. Levert een goede bijdragen.”

Peter Horn

bottom of page