De kwaliteit van mij als docent

Ingezet op de bekwaamheidseisen uit de wet Beroepen in het Onderwijs (BIO)

  • Vakinhoudelijke bekwaamheid

  • Vakdidactische bekwaamheid

  • Pedagogische bekwaamheid

 

Feedback

Hier zijn een aantal uitspraken van collega's die ze op mijn feedback-formulier hebben vermeld

“Zeer prettige collega om mee te werken. Zeer betrokken bij leerlingen en communiceert prettig met hun maar ook met collega's. Levert een goede bijdragen.”

Peter Horn