top of page

ZUIDERZEE COLLEGE

Ondersteuningsplan

2022

Sinds 2021 ben ik voor het eerst mentor. Ik merk al snel dat ik behoefte heb aan informatie over wat er allemaal mogelijk is om mijn mentorleerlingen het beste te bedienen. Al snel merk ik dat er veel mogelijkheden zijn alleen is het soms lastig om te achterhalen wie je hiervoor nodig hebt en wat de juiste route hiervoor is.

Ik ben in de bestaande beleidstukken gedoken en heb veel met de zorgcoördinator gesproken. Ook heb ik dit plan kortgesloten met mijn afdelingsleider. Met samenwerking ben ik tot dit overzichtelijke plan gekomen. Handig voor zittend en nieuw aangenomen personeel. 

bottom of page