top of page

Ontwikkeling

Naast het lesgeven lever ik ook andere kwaliteiten die ik hier kort toelicht. Zo leg ik contact met andere MBO scholen voor een gerichte doorstroming voor de leerlingen van MVI. Ik heb contact gemaakt met het Horizon College en het Media College.

In het schooljaar 2021 ben ik benoemd tot sectievoorzitter van de vakgroep MVI. Ik ontwikkel uitgebreide lessen voor de vakken die ik geef, en ondersteun verder ook mijn collega's met het ontwikkelen van vakken die ik niet geef. Zo heb ik de lessen voor het keuzevak Sign ontwikkeld, HTML/CSS lessen voor het vak Interactieve vormgeving en twee modules voor het vak Audiovisueel omdat mijn collega uitviel.

Verder ben ik bezig met de toetsen en opdrachten op een centrale digitale plek te bewaren per PTA onderdeel, zodat iedere collega hier gemakkelijk gebruik van kan maken voor een verminderde werkdruk binnen het team. Zo heb ik in 2021-2022 het vak Audiovisueel overgenomen, naast mijn overige taken, van een collage die ontslag had genomen. Hiervoor heb ik passende lessen geschreven (Zie hier S301, S303). Vanuit mijn passie heb ik lessen met bijbehorende videotutorials geschreven voor het vak interactief vormgeven. Ik wil breed inzetbaar zijn binnen MVI, daarom ben ik vol op bezig mij verder te ontwikkelen.

Ook schrijf ik lessen voor het vak MVI op landelijk gebied voor het platform vmbomvi. Deze lessen worden in 2022 opnieuw tegen het licht gehouden, mijn ideeën over hoe MVI vorm moet krijgen worden doorgevoerd, uiteindelijk zullen de lessen die wij als team en ik ontwikkelen landelijk gedraaid worden en getoetst met accurate rubrieken.

Ik ben volop bezig met ontwikkelingen binnen de school om samenwerking en structuur aan te brengen. Zo heb ik in 2020-2021 het keuzevakplan opgezet. In dit keuzevakplan zorg ik voor een structuur voor de leerlingen en een verminderde werkdruk doordat er meer duidelijkheid is. De leerling die voor het eerst zijn of haar profielvak instapt gaat in het 3e leerjaar hiermee eerst de verkenning en verdieping in wat hun vakgebied nou precies inhoud voordat ze verder zich breed zullen ontwikkelen waar ze de mogelijkheid voor hebben in leerjaar 4. Hier kunnen we nu al de resultaten van zien, zo heb ik gepeild welke keuzevakken de leerlingen van MVI van leerjaar 3 in het 4e jaar willen volgen, het werd al snel duidelijk dat de leerlingen meer geneigd zijn om binnen hun eigen profiel te blijven en na te denken over aansluitende vervolgopleidingen.

Ik ben bezig geweest met een sanctieprotocol in samenspraak met de Teamco's, de zorg en afdelingsleider. Dit sanctieprotocol zou meer duidelijkheid moeten bieden welke escalatieladder we schoolbreed hanteren.

Voor MVI heb ik een infographic gemaakt die een snel en duidelijk overzicht geeft wat het vakgebied inhoudt, dit is niet alleen handig voor leerlingen, maar ook voor ouders en collega's, deze hebben wij bijvoorbeeld al kunnen gebruiken voor de open dagen. Deze infographic wil ik in samenspraak met de andere profielen, EO en Z&W, doortrekken.

Ik heb een 360 graden tour ontwikkeld voor het Zuiderzee College in 2020-2021. In deze tour wordt de school uitgelicht. Deze tour is volledig voorzien van video-uitleg en ingesproken informatie. Ik zet mij verder in voor de PR van het Zuiderzee College, zoals te zien is voor de VVV posters die ik heb ontworpen die in de school te zien zijn. Regelmatig is een samengestelde playlist gemaakt door mij te zien in het atrium over MVI, een aantal van deze video's zijn ook terug te zien in de 360 tour. Ook geef ik graag advies en voorstellen voor de website van de school voor een sterker bereik.

Platform MVI

2020 - 2022

Voor het platform vmbomvi zijn wij steeds op zoek naar de beste manier om MVI sterk op de kaart te zetten.

Sinds 2022 zijn mijn ideeën over hoe MVI landelijk vorm moet krijgen opgenomen in het team. Hiervoor zal ik dan ook MVI opnieuw vormgeven. Het doel is dat heel Nederland soortgelijke projectmatige opdrachten maakt, die mijn team en ik ontwikkelen.

2D:3D.png

Voor het Zuiderzee college heb ik een virtuele tour ontwikkeld. 

2021

360 Tour

Voor de Teamco heb ik de afspraken verder uitgewerkt en inzichtelijk gemaakt

2020 - 2021

Sanctieprotocol

Keuzevak Sign

Het ontwikkelen van de keuzemodule Sign voor het profiel MVI

2020 - 2021

Zuiderzee PR

Voor het Zuiderzee doe ik ook een deel promotie.

2021 - 2022

Voor het Zuiderzee college denk ik mee aan het ontwerp van de website

2021

Website design

Voor de 3D printers heb ik een toegankelijk uitleg gemaakt.

2021

3D Printer

Een overzicht van MVI voor leerlingen, collega's en ouders.

2021

MVI Leerlijn

Keuzevakplan

Één primair doel om leerlingen juiste keuzes te laten maken

2020 - 2021

PET event

Draaiboek voor het PET event.

2022

Ondersteuningsplan

Alle ondersteuning binnen 1 centraal plan.

2021 - 2022

bottom of page