top of page

Vakdidactische bekwaamheid

Vakdidactiek bevindt zich in een dynamisch veld. Het is gerelateerd aan een schoolvak dat onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen, onderwijswetenschappelijk en vakdidactisch onderzoek, ontwikkelingen in de vakwetenschap en ontwikkelingen op scholen voortdurend in beweging is.


Leren in de naaste ontwikkeling


In nauw verband met het curriculum, de soorten kennis, vaardigheden en attitudes bouw ik mijn lessen op.

De vakinhoud maak ik leerbaar doormiddel van stapsgewijs en met maatwerk te werken. De leerlingen volgen een strak leertraject bij de vakken die ik onderwijs. Als maatwerk heb ik verdiepingsopdrachten en video tutorials die gemakkelijk te vinden zijn binnen de hand-outs. Hierboven is een voorbeeld van hoe zo'n hand-out eruit ziet. Ook kunnen er meerdere hand-outs bekeken worden bij de ontwikkelingen die ik voor het keuzevak Sign heb gemaakt. Ik zet deze hand-outs ook in als docentenhandleidingen, die te vinden zijn bij mijn ontwikkelingen voor het Platform VMBO MVI. Tussentijds gebruik ik ook quiztools als Kahoot en Google Forms.

Met leerlingen die moeite hebben met leren doorloop ik vaak een aantal stappen. Als eerste biedt ik deze leerling(en) extra begeleiding en probeer hen te motiveren. Ook bemiddel ik met de leerling wanneer ik merk dat ze op een onderdeel vast lopen. Wanneer deze stappen niet werken is het mijn taak om de leerling te confronteren en samen een passende oplossing te zoeken.


Ik gebruik deze video tutorials omdat ik vanaf het begin al merkte dat de doelgroep leerlingen moeite heeft met lezen en vaak ook afhaakt wanneer ze veel stappen moeten ondernemen die tot een groter eindwerk leiden. Nadat ik mijn eerste lessen had gegeven ben ik meteen begonnen met het ontwikkelen van video tutorials.

Ook pas ik mijn hand-outs voortdurend aan zodat deze voor de leerlingen duidelijker zijn, dit zorgt voor rust. Rust is bij veel leerlingen noodzakelijk om te leren, dat is bij meerdere klassen naar voren gekomen wanneer ik de leerlingen individueel spreek.


De wijze waarop leerlingen zich binnen het vak kennis, vaardigheden en attitudes eigen maken is divers. Er zit een theoretisch en praktisch component aan. Door structuur en duidelijkheid te scheppen doormiddel van overzichtelijke hand-outs, klassikale theoretische ondersteuning en individuele sturing zorg ik ervoor dat leerlingen obstakels in de naaste ontwikkeling overwinnen. Hierbij gebruik ik de theorie van Lev Vygotsky.


Bij het uitvoeren van de lessen volg ik de ontwikkeling van mijn leerlingen. Ik toets tussendoor wat de leeropbrengsten zijn en pas de lessen adequaat bij zodat het onderwijs met de tijd mee gaat. De wereld richt zich steeds meer op een kennisintensieve economie, en scherp mijn onderwijs dan ook aan op communicatieve, creatieve en probleemoplossingsvaardigheden bij de leerling. Ik ben altijd nog opzoek naar een meer activerende didactiek bij leerlingen die daar gebaat bij zijn.


Interactieve hand-outs

Hieronder een voorbeeld van de interactieve hand-outs die ik voor leerlingen ontwikkel.


bottom of page