top of page

Vakinhoudelijke bekwaamheid

De vakinhoudelijke bekwaamheid laat zien dat ik mijn vak beheers en dat ik boven de leerstof sta.


Ik sta altijd open voor verbetering, en probeer nieuwe werkvormen mij toe te eigenen. Leerlingen krijgen verantwoording tijdens de lessen die ik geef en ook sturing waar nodig. Ze werken met elkaar samen en leren van elkaar door het uitwisselen van hun expertise en het geven van peer-feedback.


Door mijn achtergrond beschik ik over een brede kennis van de software die nodig is om mijn vakgebied te geven. Daarnaast ben ik mij volop verder aan het ontwikkelen op het gebied van software (praktisch) en theoretische kennis.

De leerstof binnen MVI is vrij complex, zeker om aan te bieden op basis/kader niveau. De leerstof die de leerlingen nodig hebben om hun examen te halen maak ik begrijpelijker en aansprekender door creatieve lesbrieven voor hen te ontwikkelen met video tutorials als ondersteuning. Op deze manier lever ik ook maatwerk, iedere leerling kan op zijn eigen tempo werken en niemand hoeft op elkaar te wachten.

Het demonstreren van praktische opdrachten biedt ik dus op verschillende manieren aan, klassikaal, via video tutorial en ook individueel.


Lesbrieven

De leerlingen werken aan grotere projecten, deze projecten deel ik op in stappen doormiddel van lesbrieven met oefeningen en ondersteunende video-tutorials, voorbeelden en informatie. Hieronder is een kort filmpje te zien van hoe zo'n project eruitziet met bijpassend rubriek.


Software & Hardware

Om dit maatwerk te kunnen leveren heb ik vakinhoudelijke kennis nodig over diverse programma's. Ook wanneer leerlingen vragen hebben moet ik snel kunnen extraheren wat de oorzaak van het probleem is en wat een passende oplossing is. Ik beschik over de volgende software & hardware kennis:

 • Adobe Photoshop

 • Adobe InDesign

 • Adobe Illustrator

 • Adobe Premiere Pro

 • Adobe After Effects

 • Adobe Acrobat

 • Blender

 • Unity

 • SublimeText (CSS/HMTL)

 • Microsoft Office

 • Ultimaker Cura

 • Ender 3 (3D printer)

 • Lasercutter

 • Snijplotter

 • VR Brillen

 • Camera’s

Ontwikkeling

Verder ben ik continue bezig met het aanvullen en verrijken van nieuwe leerstof. Technologie ontwikkeld zich in razend tempo en zo zal ik op ten duur nieuwe leerstof mij eigen moeten maken. Zo heb ik autonoom Blender en Unity mij eigen gemaakt en omgezet naar behapbare lesstof voor de doelgroep.

Ik zet mij in voor een doorlopende leerlijn. Ik kijk aandachtig naar het curriculum en wat er gevraagd wordt van de leerling op het examen. Wat opvalt is dat sommige keuzevakken zoals 3D vormgeven en Sign zich uitstekend verlenen voor het MVI examen. Hier heb ik dan ook een keuzevakplan voor ontwikkeld.

Ook kijk ik verder dan alleen wat er nodig is om het examen te halen, ik kijk naar mogelijke uitstroom richtingen en wat er nodig is om de leerling hierop voor te bereiden. Op 2 december 2021 ben ik met Maaike Neese & Patrick Colli van het Horizon College in gesprek geweest over mogelijke doorstroom mogelijkheden voor leerlingen van MVI. Mia de Graaf en Renst Boontjes waren hier ook in betrokken. Er is een samenwerkingsverband tot stand gekomen tijdens dit gesprek en er zijn mogelijkheden geopend voor onze leerlingen. Zo zouden basisleerlingen een 'fast-lane' kunnen volgen bij het Horizon en in kunnen stromen op niveau 3.


Ook biedt ik extra maatwerk aan voor leerlingen die een specifieke richting op willen op het MBO en sneller gaan dan andere. Verder kijk ik ook naar wat geschikte keuzevakken zijn om aan te bieden in verschillende leerjaren om leerlingen te laten oriënteren en te verbreden.


De communicatie is het meest van belang. Ik communiceer helder op inhouds- en betrekkingsniveau tijdens mijn lessen en dat is terug te lezen in de leerlingenenquêtes die ik heb afgenomen bij verschillende klassen. Zo vind het merendeel dat ik goed naar hen luister, interesse toon, eerlijk en rechtvaardig ben, het goede voorbeeld geef, het gevoel geef de leerlingen te willen helpen en met respect met hen omga.


Het communiceren gaat ook effectief, efficiënt en met empathie op elk niveau. Bij sommige leerlingen is het lastiger om binnen te komen maar ik hou altijd het gezag en vertrouwen. Ik buig obstinaat om en verbeter zo de relatie.

Ik heb oog voor de belangen van de ander en ben tegelijkertijd doortastend. Wanneer ik ergens achter sta ben ik welbespraakt, hartelijk en joviaal. In mijn enthousiasme kan ik mij wel eens te vel opstellen. Maar doe dit altijd met weloverwogen beweegredenen.


Leerlingenenquête 4E & 4G - 2021
Verder is het voor mij van belang dat ik mijn fascinatie voor kunst, vormgeven en eigen artistieke discipline zichtbaar inzet om leerlingen te motiveren en te stimuleren. Ik zoek actief naar uitwisseling met collega's om eigen functioneren te optimaliseren. Probeer collega’s tot steun te zijn en toon betrokkenheid bij de organisatie.

Dit is ook terug te herleiden naar de ontwikkelingen die ik voor het keuzevak Sign van Laila Amons heb gemaakt. Maar zo ook aan de vragen die ik aan collega’s stel en schoolbrede ontwikkelingen zoals de 360 graden tour, het keuzevakplan, sanctieprotocol en het herontwikkelen van de website van het Zuiderzee College.


Voor de 360 graden tour van het Zuiderzee College heb ik diverse video's moeten maken, daarnaast heb ik verschillende vakken uitgelicht waarvoor ik zelf beeldmateriaal heb ontwikkeld, een voorbeeld hiervan is hieronder te zien over het vak Gamedesign.

In de volgende video toon ik aan brede kennis te hebben van 3D vormgeven. Verder ontwikkel ik voor andere programma's ook video tutorials waar ik aantoon boven de stof te staan zoals in de opdrachten die ik heb ontwikkeld voor Sign.


Commenti


bottom of page