top of page

Mijn visie in het onderwijs

Visie.png

Ik wil leerlingen de maatschappij insturen met een kritisch maatschappelijke blik. Ik zorg voor een krachtige leeromgeving voor leerlingen en speel in op de leefwereld van de leerlingen.

Vakkennis en kennis over curriculumdoelen.

Hoe het visueel vormgeven van ideeën gedaan wordt, veranderde in de loop van tijd (Salenbacher, 2018). Voorheen ging MVI over het maken of kiezen van visuele elementen en het rangschikken ervan op een oppervlak, het is de belichaming van voortdurende communicatie die keer op keer nieuwe vormen aanneemt concluderen Dawson, Foster, Seddon, en Adams (2017). Door de evolutie van technologie verandert het vakgebied en worden er nieuwe technieken geïntroduceerd. Ook wordt het gemakkelijker om met de consument in contact te komen. MVI heeft een grote rol in het dagelijkse leven, via allerlei media en andere gedaanten wordt steeds dezelfde boodschap verkocht: op de tram, in een magazine, langs de straat, op televisie en nu ook op het internet (Washbourne, 2010).

Het is dan ook van belang dat leerlingen een sterke basis meekrijgen hierover, en dat gaat verder dan alleen het vak MVI. Ook digitale geletterdheid is van groot belang want dit wordt steeds meer van de maatschappij gevraagd. Het is dan ook mijn streven om de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden voor deze digitale wereld.

 

Voorheen waren er volgens Heller en Vienn (2012) drie primaire rollen te onderscheiden in het vakgebied MVI. Heller en Vienn (2012) menen dat de primaire rol van MVI is om te communiceren of om te vertellen waar iets vandaan kwam. De tweede functie is informeren en instrueren, met vermelding van de relatie tussen het ene en andere, in richting, positie en schaal. De derde rol is geheel anders dan de andere twee, namelijk presenteren en promoten. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende soorten advertenties, die de aandacht trekken en hun boodschap gedenkwaardig maakt. Maar er zijn ook nieuwe rollen bij gekomen die MVI heel anders definiëren.

Het medialandschap beschrijft en herschrijft zichzelf steeds opnieuw en is aan permanente verandering onderhevig. Redacteurs, bestuurders, ontwerpers, bewoners, kunstenaars en ondernemers: iedereen sleutelt aan een mechanisme dat, ondanks al die ingrepen, zijn eigen dynamiek bewaart. Het bouwt en sloopt, trends komen en gaan en functies ontstaan soms even snel als ze weer verdwijnen. Het is die tijdelijkheid waar weer op gereageerd kan worden. Ik vind het belangrijk dat leerlingen hier grip op krijgen en een actieve rol in leren te laten spelen. Mijn wens is dat leerlingen deze belichaming van voortdurende communicatie die keer op keer nieuwe vormen aanneemt zich eigen maken en daar innoverende oplossingen voor vinden.

Om dit te bewerkstelligen is het van belang om structuur, duidelijkheid en bovenal een goede band met de leerling aan te gaan om het leren te optimaliseren. Mensen leven in een staat van constante verandering, dus ook leerlingen, zo concludeert Salenbacher (2018). Hollis (2002) stelt al eerder dat het tempo van verandering in het vakgebied MVI door verschillende factoren moeilijk bij te houden is.

Ondanks deze constante verandering op razendsnel tempo vind ik het van belang dat de leerling in de naaste ontwikkeling treed, hierbij gebruik ik de theorie van Lev Vygotsky voor. Het aanreiken van een overzicht met verschillende beschrijvingen van thematieken die een rol spelen in de het vakgebied, zou leerlingen en professionals die het vak uitoefenen mogelijk kunnen helpen hun kennis en vaardigheid van het vak MVI te verbeteren. Ik streef dan ook naar een vakinhoudelijke en duidelijke opbouw van mijn lessen, die ondersteund worden door voorbeelden in de vorm van video. Ook wil ik dat het voor de leerling behapbaar wordt, duidelijkheid zorgt voor rust, wat weer voor een bevorderlijke leerlijn zorgt. Ik ga uit van een constructivistische leermethode bij de leerlingen die het best tot stand komt met een duidelijke doorlopende leerlijn.

Dawson, P., Foster, J., Seddon, T., & Adams, S. (2017). Graphic Design Rules. London, England: Frances Lincoln.

Salenbacher, J. (2018). Creative Personal Branding (5e ed.). Amsterdam, Nederland: BIS Publisher.

Heller, S., & Vienne, V. (2012). 100 Ideas that changed graphic design. London, England: Laurence King Publishing.

Hollis, R. (2002). Graphic Design a Concise History (2e ed.). New York, United states of America: Thames & HudsonInc.

Washbourne, N. (2010). Mediating Politics: Newspapers, Radio, Television And The Internet. New York, United States

bottom of page